Kúpele Piešťany

Piešťany - liečebné procedúry:

Z prírodných liečebných zdrojov sa u nás využívajú termálne minerálne vody a sírne bahno. Minerálna voda sa aplikuje najčastejšie formou vaňových kúpeľov o teplote 35 -38 stupňov Celzia. Teplotu možno optimalizovať podľa rozhodnutia lekára. Aplikujeme 10 - 20 minút. Ďalšiou aplikáciou vody sú bazénové kúpele o teplote vody 38 - 40 stupňov Celzia, kde je možné záťaž regulovať hĺbkou ponoru pacienta, resp. dĺžkou trvania kúpeľa 5 - 30 minút. Jedinečnosťou Piešťan sú bazény s prírodným dnom, do ktorých cez bahnovú vrstvu priamo vyviera voda, čím vzniká zriedený bahenný kúpeľ. Termálna voda sa používa aj pri perličkových a uhličitých kúpeľoch. Dĺžku aplikácie, formu a frekvenciu určuje lekár.

Bahenné procedúry sa podávajú vo forme čiastočných alebo celkových zábalov. Technika prípravy a podávania zaručuje aplikáciu za prísnych hygienických podmienok. Množstvo podaného bahna závisí od rozsahu aplikácie a pohybuje sa od 5 až po 70 kg. Teplota aplikovaného bahna sa pohybuje od 40 do 46oC a čas aplikácie od 15 do 25 minút. Teplotu, formu, rozsah aplikácie i dobu trvania predpisuje lekár.

Popri prírodných liečebných zdrojoch v našich zariadeniach využívame bohatú paletu rehabilitačných metód a techník, ktoré sú súčasťou liečebného plánu v súlade s najnovšími poznatkami liečebnej rehabilitácie. Ošetrujúci lekár rozhodne o rehabilitačných postupoch u konkrétneho pacienta , ktoré potom vedú a vykonávajú rehabilitační pracovníci.

Podstatnou zložkou rehabilitačného programu našich kúpeľov je liečebný telocvik. U značnej časti pacientov je jedinou účelnou liečbou a možno ňou dosiahnuť vynikajúce liečebné úspechy. Ide o účinok povzbudivý a tonizačný, o ovplyvnenie obehových a dýchacích funkcií, ale aj o stabilitu vegetatívnej rovnováhy a zvyšovanie imunologických obranných reakcií. Tu možno hodnotiť aj priaznivé pôsobenie na pohybový aparát, zvyšovanie svalovej sily, vytrvalosti a zvýšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov. Cvičenia sú individuálne i skupinové, vo vode, na závesoch či kladkách, formou trakcie na suchu i vo vode. Vhodným doplnkom je rehabilitačné plávanie. Z novších postupov sú často využívané facilitačné metódy, mobilizačné techniky, elektrostimulácia, hladiace techniky a iné.

Ochladená termálna voda sa využíva tiež na aplikáciu vodoliečebných procedúr, ako sú podvodné masáže, vírivé kúpele a škótske streky (striedanie prúdu studenej a teplej vody, využívané na otužovanie a relaxáciu organizmu). Teplotu, čas a použitý druh vodoliečby predpisuje opäť lekár.

Jednou z najstarších, ale veľmi obľúbených fyzikálnych liečebných metód, je liečebná masáž. V našich kúpeľoch aplikujeme klasické i reflexné masáže.

V rámci kúpeľnej liečby má svoje pevné miesto elektroliečba. Tento druh fyzikálnej liečby sa v našich kúpeľoch ustavične zdokonaľuje a dopĺňa novými prístrojmi v súlade s najaktuálnejšími vedeckými poznatkami. Využívajú sa rôzne formy a druhy galvanických, diadynamických a interferenčných prúdov. Pri prehrievaní vysokofrekvenčnými prúdmi sa pridržiavame tej istej zásady ako pri balneoterapii. Úspešne aplikujeme ultrazvuk, magnetoterapiu a rôzne druhy svetloliečby z umelých zdrojov.

Pri funkčných blokádach pohybového aparátu sa s úspechom používa manipulačná liečba, ktorá má v Piešťanoch dlhoročnú tradíciu. Vykonávajú ju iba lekári, ktorí sú v tejto oblasti špeciálne školení.

V niektorých prípadoch sa pozorujú dobré výsledky tiež po akupunktúre, ktorú vykonávajú len špeciálne školení lekári.

V individuálnych prípadoch patrí do rámca komplexnej kúpeľnej liečby aj medikamentózna liečba, bez ktorej sa niekedy nezaobídeme.

Významnú zložku komplexnej kúpeľnej liečby tvorí liečebná výživa. Diétny systém v našich kúpeľoch vychádza z fyziologického princípu, má jednostranne vyvážené diéty. Tento diétny systém svojím kalorickým obsahom rešpektuje zaťaženie pacienta pri balneoterapeutických aplikáciách.

Nutnou súčasťou nášho balneoterapeutického komplexu je psychoterapia. Jej priamymi vykonávateľmi sú lekári a zdravotnícki pracovníci, v prípade potreby aj ústavný klinický psychológ. Špeciálnu skupinu tvoria chorí s tzv. psychosomatickými poruchami a chorobami. Už samotné kúpeľné prostredie je veľmi dôležitým faktorom relaxácie a úpravy narušenej psychiky.

Ubytovanie Piešťany

Hotely a ubytovanie
Reštaurácie, služby
Doprava, cestovné poriadky
Šport a rekreácia
Ďalšie Linky

Text © Slovakia hotels
Photo courtesy © Piestany Network

  PiestanyEnglish | PiestanyDeutsch

Piestany Sklený most spája mesto s kúpeľným ostrovom

Spa Piestany Kúpeľný dom Thermia Palace

Spa Piestany Lekná Victoria regia a korytnačky

Spa Piestany Kúpeľný komplex Balnea

Hotel Piestany Hotel Benátky

Piestany Kaviareň, mestský park

  Piestany.NET search

Piestany Network
Apartments Piestany
Piestany Slovakia
Bratislava Slovakia

Piestany

© 2001 Piestany Region

Region Network: Tatry - Tatra - Kosice - Piestany - Kezmarok - Pieniny - Bratislava hotels